«
»Anneli Kööba-Orlov

 
CURRICULUM VITAE
 
  1. Üldandmed:
 
 Nimi ja perekonnanimi  -   Anneli Kööba- Orlov
 Sünniaeg -  6.11.1961  
 Aadress   Tiigi talu, Terikeste, Tartumaa, Kastre vald 62413
 Telefon/faks- 56265861 E-post-kameliakeskus@gmail.com
 
  1. Hariduskäik
(nimetage kõik läbitud koolitusasutused alates keskkoolist, s.h. ka viis olulisemat täienduskoolitust)
1. 1969-1978a Johannes.Semperi nim.Tartu 8. Keskkool 
2. 1978-1981.a  Räpina ST ( cum laude)
3. EPA    1982-1987, võõrkeelena ( vene keel)
4.1989-1992.a Tallinna  Lillekool
5.1990-1995.a Kokusai Ikebana Instituut (Tokyo)
6.1996-1997.a TÜ Avatud Ülikool(ajakirjandus)
7.2006-2009- EMÜ –Põllu –ja aiasaaduste tootmine ja turustamine (BSc)
8.2009-2011   EMÜ – aiandus 2009-2011- MSc- teadusmagistrikraad(Master of Sience in Agriculture; MSc(Horticulture)
9.. 2013- 2014.a Intuitiivteaduste kool.
 2009.a- Andragoogi kutse 2 kutsetase
 2013.a. Andragoogi kutse 6 kutsetase
 
PEAMISED TÄIENDUSED
1.1995-2007.Floristika(Interflora kvalifikatsioonikursused  Peter Hess,Täienduskoolitus floristika Martti Pietila. Mäntsala, Taivo Piller, Priit Press Tartu
2. 1997.a TÜ Avatud Ülikool(Ajakirjandus).;Eesti keel( õigekeelsus ja stilistika) 3 AP, Eesti keel 2 AP
3. 2005-2009-EMÜ-iluaiandus  3AP,.Köögivijandus 3,5 AP, , EAP, KK-taimekaitse EAP, Maheviljelus5 EAP
4. 2004.a. O/Ü Reiting. MTÜ raamatupidamine
5. 2007.a-Praktikajuhendajate koolitus Pärnu KHK
6. 2011.a Täiskasvanud koolitaja/ andragoogi kvalifikatsioonikursus 400 tundi Andras( Talvi Märja Tallinn 07.mai.2011.a)
7 .2012.a Andras” Education versus edutaiment”
8. 2014- Linnahaljastus ja parkide hooldus- EMÜ ( Avatud Ülikool) 
9. 2014-2016.a IIKA EEsti  Inimese informatiivse Arengu Keskus kõrgtaseme kursus
10. 2016.a Kersti Võlu Koolituskeskus“ Meeskonnatöö“ koolitus 
11. 2016.a. Ingvar Villidogo- Teadlik Muutumine-II ja III aste
12. Turu 2016.a.IIIKA Eesti- Inimese Informatiivse Arengu Meistriklass
13.Tegevusjuhendajate kursus 250 ak- Luwi O/Ü-2017.a
12. 2018.a. Loomateraapia praktiku kursus- Eesti Loodus-ja Loomateraapia keskus Aegviidu.
 
  1. Teenistuskäik[1]
 1984-1985. TTV raamatupidaja
1989-1990 TÜ  Geneetika ja Tsütoloogia kateeder teadustöö laborant
1990-2018., Kamelia Koolituskeskuse direktor,lektor(eriala koolitused eesti ja vene keeles. Venekeelsetel eriala koolitustel(aiandus, floristika jt.) lisaks erialase eesti keele lektor.
1994.a-1997.a. Ajakirja“ Kamelia“ peatoimetaja ja vastutav väljaandja
Täiskasvanute koolituskogemus aastast 1990.a Ettevõtluskogemus  23,5a, Töötute koolituskogemus aastast 1995.a-.2018.a….( Eesti Töötukassa partner alates1995.a-20018……)
3.2014-2015.a Eesti Töötukassa (lepinguline-tööharjutuste läbiviija)
4.2016-2017.a- Eesti Töötukassa(koosseisuline)
Pikaajaliste töötute ja alkoholisõltuvushäirega töötute isetehtava tööharjutuse pilootprojekti         spetsialist 2016-2017.a
5.2018--- Kamelia Koolituskeskuse direktor, lektor
 
 
Aktiivne osalemine konverentsidel/seminaridel (ettekanded, paneeli ja/või töögrupi juhtimine) (nimetage viis olulisemat)[2]
1. 2008 mär“ts- Rahvusraamatukogu- „Perekonnaseaduse eelnõu headest ja halbadest külgedest“- peakorraldaja-Ettekanne-„Perekonnaseaduse eelnõu mõjust naistele“, Workshopi juhtimine ja pöördumise vormistamine.
2. 2009 märts. TÜ Raamatukogu-konverents“ Töötus kasvab“- korraldaja-ettekanne- „Naiste töötus Eestis“- Workshopi juhtimine, pöördumise vormistamine.
 
Publikatsioonide loetelu (nimetage olulisemad)[3]
  1. „Perekonnaseaduse eelnõu halvad ja head küljed“ 2008
  2. „Naiste olukord tööturul“ 2009.a
  3. Lillemaailmale lähemale-(sari) Postimees Extra jt, Raadiosaated Tartu raadios.
 
  1. Keeleoskuse tase
 
Keel Algtase Kesktase Kõrgtase
Eesti keel emakeel   kõrg
Inglise keel   Kesk  
Vene keel   kesk  
 
  1. Arvutioskus
 
Exel,Photo Point,Power Point, MS World, World Pad,PhotoShop,Moodle,Autocard, WebSite jt.
 
  1. B-kategooria juhiload
 
 
 
 [1] Märkige koolitusalase tegevusega seotud töökohad, mis tõendavad ka vajalikku staaži olemasolu.
[2] Vajalik IV ja V taseme kutsekvalifikatsiooni taotlejatele.
[3] Vajalik V taseme kutsekvalifikatsiooni taotlejatele.