«
»

 


Koolitused

1. A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

2. Eesti keele A2 taseme kursus
Vaata
3. Eesti keele B1 taseme kursus
Vaata
4. B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele

5. Eesti keele suhtluskeele kursus
VaataIndividuaalne õpe - 30 euro/tund
 

 


KOOLI PIDAJA: MTÜ  Kamelia

Registrikood: 80055050

Aadress: Tiigi talu Terikeste, Kastre vald 62413 Tartumaa

,56265861

Koduleht: www.kamelia.ee 

Oleme töötanud aastaid selle nimel, et teha koolitus koolitavatele vastuvõetamaks ja atraktiivsemaks. Õppeprogrammide ja õppekavade koostamisel lähtume sihtgruppide eripärast ja soovidest.
Tööalase koolituse läbiviimisel peamised eesmaärgid on: õpimotivatsiooni tõstmine, huvi äratamine, esmaste praktilisete töövõtete omandamine, sotsiaalne adaptatsioon, edukas toimetulek tööturul, tööle rakendumine, õpitud oskuste kasutamine ja seondamine ka teiste erialadega, suhtlus jne.
Koolituse taseme hindamiseks kasutame tagasiside lehti, vestlusi, diskusioone, arutelusid.