«
»Maarja Must-Vikman

CURRICULUM VITAE 
 
  1. Perekonnanimi: Must-Vikman 
  2. Eesnimi: Maarja 
  3. Haridus: kõrgharidus 
 
Haridusasutused: Tartu 10. Keskkool 
Ajaperiood: sept 1981-juuni 1992
Kraad:  
Eriala  
Haridusasutused: Tartu Ülikool
Ajaperiood: 
Alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 
Lõpetamise aasta
sept 1992-juuni 2001
Kraad: baccalaureus artium
Eriala eesti keel (võõrkeelena) Haridusasutused: Tartu Ülikool
Ajaperiood: 
Alates (kuu/aasta) kuni (kuu/aasta) 
Lõpetamise aasta
sept 2001- juuni 2002
Kraad: Õpetajakoolituse diplom
Eriala Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis
 
  1. Töökogemus: 
Ajaperiood:  Okt 1999
Ettevõte / organisatsioon  Avatud Hariduse Liit 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine intensiivkursustel Leonardo da Vinci programmi raames saksa keele baasil saksa kutsekoolide õpilastele 
Ajaperiood: Okt 2000
Ettevõte / organisatsioon  Avatud Hariduse Liit 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine intensiivkursustel Leonardo da Vinci programmi raames saksa keele baasil saksa kutsekoolide õpilastele Ajaperiood:  Juuli 2001
Ettevõte / organisatsioon  TÜ 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Intensiivkursuse läbiviimine rahvusvahelistele tudengitele 
Ajaperiood:  Sept 2001-apr 2002
Ettevõte / organisatsioon  Kesk-Eesti Arenduskeskus 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele intensiivkursuste läbiviimine töötutele muulastele Valgas ja Kiviõlis Ajaperiood:  Sept 2002-juuni 2015
Ettevõte / organisatsioon  Tartu A. Puškini Kool 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine  
Ajaperiood:  Sept 2003-juuni 2004
Ettevõte / organisatsioon  TÜ 
Amet  Praktikumide juhendaja 
Töökirjeldus  Eesti keel edasijõudnutele, Praktiline eesti keel I ja II, Suuline ja kirjalik tõlge eesti keelde Ajaperiood:  Sept 2004-aug 2005
Ettevõte / organisatsioon  Greifswaldi Ülikool  
Amet  Eesti keele ja kultuuri lektor 
Töökirjeldus  Eesti keele ja kultuuri kursuste läbiviimine tudengitele alg – ja keskatasemel 
Ajaperiood:  Sept 2004-juuni 2006 
Ettevõte / organisatsioon  TÜ 
Amet  Praktikumide juhendaja 
Töökirjeldus  Proseminar, Eesti keel edasijõudnutele I, Tõlkekursus, Suuline ja kirjalik tõlge eesti keelde Ajaperiood:  Sept 2009-juuni 2011
Ettevõte / organisatsioon  Miina Härma Gümnaasium 
Amet  Eesti keele õpetaja välismaalastele 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine välismaalastest õpilastele 
Ajaperiood:  Sept 2009-juuni 2011
Ettevõte / organisatsioon  eratunnid
Amet  Eesti keele õpetaja
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine välismaalastest eraõpilastele
Ajaperiood:  Aug 2015-
Ettevõte / organisatsioon  Tartu Annelinna Gümnaasium 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine Ajaperiood:  Sept 2014- juuni 2015
Ettevõte / organisatsioon  Balti Kaitsekolledž 
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine välismaalastest tudengitele ja õppejõududele alg- ja kesktasemel 
Ajaperiood:  Juuli 2015- aug 2015
Ettevõte / organisatsioon  eratunnid
Amet  Eesti keele õpetaja 
Töökirjeldus  Eesti keele õpetamine välismaalastest eraõpilastele
 
  1. Eestvedaja  peamised oskused käesoleva hanke mõistes (vt lisa 1 punkt 3): olen õpetanud täiskasvanuid oma karjääri jooksul piisavas mahus. 
 
  1. Keelteoskus (Märgi A2-C1, kus C1 on kõrgeim tase): 
Keel  Tase
Eesti keel Emakeel 
Vene keel B2
Inglise keel B2
Saksa keel B1
 
  1. Muu oluline informatsioon: olen läbinud erinevaid pedagoogika-, metoodika-, HEV- ja keelekümblusalaseid koolitusi. 
 
Lisatud järgmised haridust tõendavad dokumendid: 
  1. TÜ diplom 
  2. Õpetajakoolituse diplom 
 
Allkiri: ............................................ 
/omakäeline või digitaalne/