«
»Sulev Iva

 

Üldandmed
Eesnimi: Sulev
Perenimi: Iva
Sünniaeg: 3.10.1969
Isiku kontaktandmed
Telefon 55543727
E-post juvasul@ut.ee
 
 
Töökohad ja ametid
 
 
 
Periood Kirjeldus
2014–... Võru Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2003–... Võru Instituut, teadur
01.01.2016–
31.12.2016
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, võru keele spetsialist (0,50)
01.01.2016–
31.08.2017
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, lõunaeesti keele ja kultuuri lektor (0,50)
01.09.2014–
31.12.2015
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, lõunaeesti keele ja kultuuri lektor (0,50)
01.01.2014–
31.12.2015
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, võru keele spetsialist (0,50)
01.09.2011–
31.08.2014
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, lõuna eesti keele ja kultuuri lektor (0,50)
2011–2013 Võru Instituut, Teadur (1,00)
2010–2011 Võru Instituut, Teadur (0,10)
01.01.2010–
31.08.2011
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, teadur (1,00)
01.01.2008–
30.06.2008
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline lektor (0,15)
01.01.2006–
30.06.2006
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,15)
01.05.2005–
31.08.2005
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, spetsialist (0,10)
01.05.2005–
31.08.2005
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, spetsialist
2004–2009 Võru Instituut, Teadur (1,00)
01.01.1995–
31.12.2002
Võru Instituut, spetsialist
 
Haridustee
 
Periood Kirjeldus
2003–2007 Tartu Ülikool, PhD
2002–2003 Tartu Ülikool, MA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
 
 
 
Periood Kirjeldus
2010−... Osalemine rahvusvahelises ELDIA soome-ugri vähemuskeelte projektis
1997−... Võru Instituut, võru-eesti ja eesti-võru sõnaraamatu töörühm
1993−... Võru Seltsi VKKF liige
2004−2007 Osalemine projektis: Põhja- ja Baltimaade ning Venemaa läänemeresoome vähemus- ja regionaalkeelte koostöövõrgustik (juhtis Oulu Ülikool, Soome)
1999−2003 Osalemine projektis: Põhjamaade ja naaberriikide äärealade keelte uurimise ja kõrghariduse koostöövõrgustik (juhtis Oulu Ülikool, Soome)
 
 
Loometöö
 
Võrukeelne proosa, luule ja lastekirkandus, võru keele õppematerjalid, tõlked võru keelde.
 
 
Teaduskraadid
Sulev Iva, doktorikraad, 2007, (juh) Karl Pajusalu; Tiit-Rein Viitso, Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem,
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
 
 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
 
 
 
Aasta Kirjeldus
2008 Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta 2007 keeleteo rahvaauhind doktoritöö "Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem" eest.
 
 
Teadustöö põhisuunad
 
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: võru keel
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
 
 
 
Jooksvad projektid
 
IUT2-37 "Soome-ugri keelte prosoodiline struktuur ja keelekontaktid (1.01.2013−31.12.2018)", Karl Pajusalu, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
 
 
 
Lõppenud projektid
 
EKT84 "Kõnesünteesi täiustamine ja kasutusvõimaluste laiendamine (1.01.2015−31.12.2017)", Indrek Kiissel, Eesti Keele Instituut.
EKT85 "Võru ja seto integreeritud keeleressursid (1.01.2015−31.12.2017)", Sulev Iva, Võru Instituut.
 
EKT13 "Võru ja seto keelekorpus (1.01.2011−31.12.2014)", Sulev Iva, Võru Instituut.
SF0180076s08 "Soome-ugri keelte foneetilised, fonoloogilised ja morfofonoloogilised seaduspärasused (1.01.2008−31.12.2012)", Karl Pajusalu, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF5968 "Eesti murrete grammatika (1.01.2004−31.12.2007)", Jüri Viikberg, Eesti Keele Instituut.
SF0182572s03 "Läänemeresoome keelte foneetiline, fonoloogiline ja morfofonoloogiline kujunemine (1.01.2003−31.12.2007)", Karl Pajusalu, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
 
 
Publikatsioonid
 
2017
 
Oras, Janika; Iva, Sulev (2017). Välted seto regilaulu värsimõõdus. Mäetagused, 68, 177−194.10.7592/MT2017.68.oras_iva.
 
2016
 
Iva, Sulev (2016). Alice in the Time and Space of the Võro Language and Literature. In: Alice in a World of Wonderlands. The translations of Lewis Carroll's masterpece (624−627). Oak Knoll Press.
 
Iva, Sulev; Pajusalu, Karl (2016). Hao Paul – seto keele vidosnik. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat (19−21). Tartu-Värska: Tartu Ülikool.
 
Iva, Sulev (2016). Õdagumeresuumlaisi nimeq. Võro: Võro Instituut.
 
Iva, Sulev; Plado, Helen (2016). Kas võro kiil vai Võro murrõq. Vai hoobis lõunõeesti kiil? Novaator | ERR.
 
2015
 
Uibo, Heli; Pruulmann-Vengerfeldt, Jaak; Rueter, Jack; Iva, Sulev (2015). Oahpa! Õpi! Opiq! Developing free online programs for learning Estonian and Võro. Proceedings of the 4th workshop on NLP for Computer Assisted Language Learning at NODALIDA 2015: 4th workshop on NLP for computer-assisted language learning, Vilnius, Lithuania, May 11-13, 2015. Ed. Elena Volodina, Lars Borin, Ildikó Pilán. Linköping: Linköping University Electronic Press, 51−64. (NEALT Proceedings Series 26 / Linköping Electronic Conference Proceedings 114).
Männamaa, Kaur; Iva, Sulev (2015). Võro-eesti-võro võrgosõnaraamat: synaq.org. Mart Velsker, Triin Iva. Tartu Ülikoolo Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastraamat (147−150).. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 
Iva, Sulev (2015). Aig õdagumeresoomõ keelin. Võro: Võro Instituut.
 
Iva, Sulev (2015). Liivi, Ludzi ja Kraasna maarahva kiil. Keel ja Kirjandus, 7, 515−517.
 
2014
 
Iva, Sulev (2014). Võru ja seto keelekorpus. Võro Instituudi toimõndusõq, 28, 75−82.
 
Faster, Mariko; Org, Laivi; Kalla, Urmas; Iva, Sulev; Iva, Triin (2014). Eesti-võru sõnaraamat. Eesti-võro sõnaraamat. Võru: Võro Instituut.
 
Iva, Sulev (2014). Õdagumeresoomõ keeleq kaartõ pääl. Võro: Võro Instituut.
 
Iva, Sulev (tõlkija) (2014). Võro kiil. Mainz, Wien, Helsinki, Tartu, Mariehamn, Oulu, Maribor: Johannes Gutenberg-Universität.
 
Sulev Iva (Tõlkija) Kadri Koreinik (Autor) (2014). Seto kiil Eestih: ELDIA uurmisaroannõh. Mainz, Wien, Helsinki, Tartu, Mariehamn, Oulu, Maribor: Johannes Gutenberg-Universität.
 
2013
 
Iva, Sulev (2013). Review on: Inge Käsi, Vanapärase Võru murde sõnaraamat. Linguistica Uralica, 49 (1), 64−66.
 
Iva, Sulev (2013). Võru ja seto kõrihäälikud h ja q. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XI-XII. (102−116).. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 
Faster, Mariko; Iva, Sulev (2013). Kuidas kujuneb võru kirjakeele sõnavara? Fookuses võru-eesti-võru sõnaraamatud. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XI–XII (151−163).. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Iva, Sulev (toimetaja) (2013). Kiili rikkus ja elojoud. Võro Instituudi toimõndusõq 27. Võro: Võro Instituut.
 
2012
 
Jüvä (Iva), S (toim) (2012). Õdagumeresoomõ piiriq. Võro Instituudi toimõndusõq 26. Võro: Võro Instituut.
 
2011
 
Jüvä (Iva), S (toim) (2011). Ruum, kotus ja kotussõnimeq. Võro Instituudi toimõndusõq 25. Jüvä, Sullõv (Iva, Sulev)... Võro: Võro Instituut.
 
Iva, S. (toim) (2011). Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat IX-X. Iva, T.; Iva, S.... Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.
 
2010
 
Iva, Sulev (2010). Grade Alternation in Võro South Estonian. Linguistica Uralica, 46 (3), 161−174.10.3176/lu.2010.3.01.
 
Iva, Sulev (2010). Diverse Minorities with One Language: the Case of South Estonian. Via Latgalica, 116−123.
 
Jüvä, S. (Iva, S.) (toim) (2010). Väikuq keeleq mitmõkeelitsen ütiskunnan. Jüvä, S. (Toim.). Väikuq keeleq mitmõkeelitsen ütiskunnan.. Võro: Võro Instituut.
 
Ehala, Martin; Grünthal, Riho; Iva, Sulev; Metslang, Helle; Rannut, Mart; Zabrodskaja, Anastassia; Tamm, Anne; Viikberg, Jüri (2010). XII rahvusvaheline vähemuskeelte konverents. Keel ja Kirjandus, 1, 64−70.
 
2007
 
Iva, S. (2007). Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 
2006
 
Iva, S. (2006). Võron kirjakielen standardisointi ja ortografian muutokset. Hannakaisa Holmi, Helena Sulkala. Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan (49−53).. Oulu: Oulun Yliopisto. (Studia humaniora ouluensia; 2).
 
Iva, S. (2006). Võron kielen domeeneista. Olga Haurinen, Helena Sulkala. Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti. (81−85).. Oulu: Oulun Yliopisto. (Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora; 69).
 
Mets, M.; Iva, S. (2006). Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat V. Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.
 
2005
 
Iva, S. (2005). Glottal Stop in Võro South Estonian. Linguistica Uralica, 2, 123−133.
 
Iva (Jüvä), S. (2005). Võro keele astmõvaeldusõst. Pajusalu, K.; Rahman, J. (Toim.). Piirikultuuriq ja -keeleq: konvõrents Kurgjärvel, 21.-23. rehekuu 2004 (Piirikultuurid ja keeled) (103−112).. Võro: Võro Instituut. (Võro Instituudi toimõndusõq. Publications of Võro Institute).
 
Mets, M.; Iva, S. (2005). Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat IV. Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.
 
2004
 
Iva (Jüvä), Sulev (2004). Võro-eesti võrgosynaraamat. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat 2003 (95−97).. Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.
 
Iva, S.; Pajusalu, K. (2004). The Võro Language: Historical Development and Present Situation. Language Policy and Sociolinguistics I: "Regional Languages in the New Europe" International Scientific Conference; Rēzeknes Augstskola, Latvija; 20-23 May 2004. Rezekne: Rezekne Augstskolas Izdevnieceba, 58−63.
 
Iva, S. (2004). Uudiseid Võrust - mis toimub praegu võru keelega. VIRSU II. Suomi ja viro kohdekielinä. Lähivertailuja. (20-23).. Oulu: Oulun yliopistopaino. (Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja; 24).
 
Iva, S. (2004). Rahvusvaheline vähemuskeelte konverents Kirunas. Oma Keel, 8, 1, 75−79.
 
2003
 
Iva, S. (2003). Võru kõrisulghäälik. Lõunaeesti häälikud II. TÜ eesti keele õppetooli toimetised (68−91).. Tartu: Tartu Ülikool.
 
Iva, S. (2003). Vana võru keele raamat. Keel ja Kirjandus, 4, 313−314.
 
2002
 
Iva, Sulev (2002). Võro kaudusõ morfofonoloogiast. Väikeisi kiili kokkoputmisõq.Väikeste keelte kontaktid. (178−184).. Võro: Võro Instituut.
 
Iva, S. (2002). Võro-eesti synaraamat. Tarto, Võro: Võro Instituut.
 
2001
 
Iva, Sulev (2001). Võron standardiortografian luominen. Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti III (137−142).. Oulu: Oulun Yliopisto.
Iva, Sulev (2001). Võro-seton kirjakielen elvyttäminen. Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä
Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti III. (132−136).. Oulu: Oulun yliopistopaino.
 
2000
 
Pajusalu, K.; Parve, M.; Teras, P.; Iva, S. (2000). Võru vokaalid I. Tartu: Tartu Ülikool.
 
Iva, Sulev (2000). Võru vokaalharmoonia erandid. Pajusalu, Karl; Parve, Merike; Teras, Pire; Iva, Sulev (Toim.). Võru vokaalid I (85−90).. Tartu.
 
Iva, Sulev (2000). Võru häälikusüsteemi kajastamine varasemates kirjaviisides. Pajusalu, Karl; Parve, Merike; Teras, Pire; Iva, Sulev (Toim.). Võru vokaalid I (91−99).. Tartu.
 
Iva, S. (2000). Võrolais-virolainen sanakirja ja kielensuunnittelu. Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja (126−131).. Oulu: Oulun yliopistopaino.
 
Iva, S. (2000). Võron kielen opetusmateriaaleista. Kieli- ja kulttuurikontaktit. Kielikontaktit - kieli ja kulttuuri päiväkodissa, koulussa ja opettajankoulutuksessa - seminaari 6.-7.5.1999 (31−38).Kieli- ja kulttuurikontaktit: Kielikontaktit - kieli ja kulttuuri päiväkodissa, koulussa ja opettajankoulutuksessa -seminaari; Kajaanissa; 6.- 7.5.1999. Oulu, Kajaani: Gummerus Kirjapaino OY.
 
Iva (Jüvä), S.; Pajusalu, K.(toim.) (2000). Õdagumeresoomõ piirisüämeq. Keskused läänemeresoome piiridel. Võro: Võro Instituut.
 
1999
 
Iva, S. (1999). Võro keele vabahelükuunkõla erändiq. Õdagumeresoomõ veeremaaq. Läänemeresoome perofeeriad. Toim. Karl Pajusalu ja Tõnu Tender (173-178).. Võro.
 
1998
 
Iva, S. (1998). Võro keele vanõmbide kiräviise lühkene ülekaehtus. Õdagumeresoomõ väikuq keeleq. Läänemeresoome väikesed keeled. (20-27).. Võro: Võro Instituut.
 
1996
 
Tender, T.; Iva, S.; Kasak, E. (1996). Võru uuemad kirjaviisid ja Brown(e)’i liikumine. II. Keel ja Kirjandus, 9, 606−610.